Contact

Wij repeteren met de harmonie op donderdagavond van 19.45 – 21.45 en met de percussiegroep op zaterdagochtend van 10.30-12.00. Ons repetitielokaal is gelegen in ’t Leiehoes, Limburgastraat 36 in Heerlen (Schaesbergerveld).

Voorzitter: Dhr. F. Eussen
Secretaris: Mevr. A.M.E. Eussen-Meeuwsen
Vice Voorzitter / Penningmeester: Dhr. M.L.M. Henderix
2e Penningmeester: Dhr. J.R.W. Wigman
Dirigent: Dhr. M.L..M. Henderix
Beheerder Muziekarchief: Dhr. J. Eussen

 

Secretariaat / Correspondentieadres / Contactpersoon Nederland
Harmonie “Flos Carmeli”
Mevr. A.M.E. Eussen-Meeuwsen
Oude Kerkstraat 90
6412 XK Heerlen
Tel. nr. 045 – 5729395
secretaris@flos-carmeli.nl
Bank Rek. nr. 40.74.77.225
t.n.v. “Flos Carmeli”, Heerlen

Correspondentieadres / Contactpersoon Duitsland
Harmonie “Flos Carmeli”
Mevr. E.M.J. Stefelmanns-Handels
Im Hufeisen 14
52511 Geilenkirchen (D)
Tel. nr. +49 – 245164781