Opleiding

In samenwerking met muziekschool SCHUNCK* kunnen we jong en oud een opleiding aanbieden.

Vanaf medio 2018 heeft onze vereniging een samenwerking gestart met zowel de muziekschool SCHUNCK als met de basisschool DE DROOMBOOM, met als doelstelling dat de leerlingen van de basisschool in de lestijd kennis kunnen maken met cultuur (dus ook muziek). Deze lessen zullen in ons verenigingslokaal worden gegeven.

De muziekschool zal zo veel mogelijk de lessen proberen in te plannen aansluitend aan de lessen van de basisschool in ons leslokaal of indien niet anders kan op haar locatie in het glaspaleis.

Er bestaat de mogelijkheid om enkele instrumenten van de vereniging hiervoor te gebruiken. Investeren in een instrument is dan in vele gevallen niet nodig.

De kosten voor muziekschool bedragen € 250,= voor een leerling onder de 18 jaar. Voor leerlingen boven de 18 gelden hogere tarieven die gelijk staan aan de prijzen die de muziekschool hanteert. Gespreide betaling is mogelijk. Bij meerdere leerlingen kunnen we een gereduceerd tarief gaan hanteren.

In de kosten zijn instrumentgebruik alsmede lesmateriaal inbegrepen.

De mogelijkheid bestaat om een deel van de kosten voor muziekopleiding te bekostigen uit stichting leergeld.